D

dte-2509-python

DTE-2509 våren 2021 Python

Her vil du finne eksempler fra forelesningene samt løsningsforslag på øvingsoppgaver. Dette repository dekker Python koden. Gjør en "git pull" av og til for å få med de siste oppdateringene.