Skip to content
C

Content Management System

Project ID: 527

Et CMS system tilbyr typisk lagring av ulik type informasjon for deling mellom brukere. Det skal opprettes et web-basert dokument/bilde/video (heretter bare kalt dokumenter) arkiv.